Media box C3

Bạn đang ở đây

· Khả năng tải tối đa: 655360 pixel;

· Chiều rộng tối đa: 4096 pixel, Chiều cao tối đa: 1536 pixel;

· Bộ nhớ 8G, hỗ trợ lưu trữ 128GB ngoài tối ưu;

· Chỉnh sửa nội dung bằng LEDVISION, hỗ trợ lịch trình chương trình, phát nhiều chương trình;

· Hỗ trợ xuất bản nội dung lên đĩa U bằng LEDVISION, plug-and-play đĩa U;

· Hỗ trợ sắp xếp nhiều cửa sổ trang chương trình, tự do đặt kích thước và vị trí cửa sổ và hỗ trợ chồng chéo cửa sổ;

· Các định dạng đa phương tiện như video, hình ảnh, văn bản, văn phòng, đồng hồ, thời tiết, v.v.

· Quản lý và cập nhật chương trình thông qua đường truyền USB hoặc cổng Ethernet nhanh.

Màn hình LCD

Màn hình thông minh TimesSmart 98 inch
I. Tên sản phẩm : Màn hình thông minh TimesSmart 98 inch1. Thông số kỹ thuật : Kích thước màn [...]
Màn hình thông minh TimesSmart 86 inch
Tên sản phẩm : Màn hình LCD TimesSmart 86 inch  : Thông số kỹ thuật :  [...]
Màn hình thông minh TimesSmart 75 inch
 I. Tên sản phẩm : Màn hình thông minh TimesSmart 75 inch1. Thông số kỹ thuật : Kích [...]
Màn hình thông minh TimesSmart 65 inch
I. Tên sản phẩm : Màn hình thông minh TimesSmart 65 inch1. Thông số kỹ thuật : Kích thước màn [...]
LCD hai mặt TimesSmart 55 inch
Tên sản phẩm : LCD 2 mặt TimesSmart 55 inch  Thông số kỹ thuật : Kích [...]
LCD đứng TimesSmart 55 inch ngoài trời
Tên sản phẩm :  LCD đứng TimesSmart 55 inch ngoài trời     [...]
LCD đứng TimesSmart 50 inch
Thông tin sản phẩm :  LCD đứng TimesSmart  50 inch [...]
Màn hình ghép LCD TimesSmart 46 inch
Tên sản phẩm :  LCD ghép TimesSmart 46 inch Thông số kỹ thuật : [...]

Hệ thống điều khiển