Media box C6 ( Wifi/4G ) Quản lí tập trung C-Cloud

Bạn đang ở đây

· Kết nối với Internet thông qua LAN / WiFi / 4G;

· Dựa trên Colorlight Cloud Server, C6 có thể nhanh chóng đạt được sự quản lý thống nhất của nhiều màn hình và nhiều dịch vụ giữa các khu vực;

· Có các chức năng mạnh mẽ bao gồm giám sát thiết bị, phiên bản chương trình, lập lịch và xuất bản cụm, quản lý ủy quyền đa cấp, các chương trình được xuất bản sau khi xem xét;

· Hỗ trợ nhiều cửa sổ chơi và cửa sổ chồng chéo, kích thước và vị trí có thể được thiết lập tự do;

· C6 có thể được đặt thành Chế độ AP, hỗ trợ quản lý chương trình và cài đặt thông số qua điện thoại thông minh, máy tính bảng, PC, v.v;

· Hỗ trợ GPS thời gian chính xác để đạt được đồng bộ hóa nhiều màn hình;

· Hỗ trợ đầu vào HDMI và đầu ra vòng lặp, nhiều người chơi có thể xếp tầng qua HDMI để đạt được nhiều khâu cửa sổ;

· Bộ lưu trữ tích hợp 8G, 5G có sẵn cho người dùng; nó hỗ trợ lưu trữ USB, Plug & Play;

Màn hình LCD

Màn hình thông minh TimesSmart 98 inch
I. Tên sản phẩm : Màn hình thông minh TimesSmart 98 inch1. Thông số kỹ thuật : Kích thước màn [...]
Màn hình thông minh TimesSmart 86 inch
Tên sản phẩm : Màn hình LCD TimesSmart 86 inch  : Thông số kỹ thuật :  [...]
Màn hình thông minh TimesSmart 75 inch
 I. Tên sản phẩm : Màn hình thông minh TimesSmart 75 inch1. Thông số kỹ thuật : Kích [...]
Màn hình thông minh TimesSmart 65 inch
I. Tên sản phẩm : Màn hình thông minh TimesSmart 65 inch1. Thông số kỹ thuật : Kích thước màn [...]
LCD hai mặt TimesSmart 55 inch
Tên sản phẩm : LCD 2 mặt TimesSmart 55 inch  Thông số kỹ thuật : Kích [...]
LCD đứng TimesSmart 55 inch ngoài trời
Tên sản phẩm :  LCD đứng TimesSmart 55 inch ngoài trời     [...]
LCD đứng TimesSmart 50 inch
Thông tin sản phẩm :  LCD đứng TimesSmart  50 inch [...]
Màn hình ghép LCD TimesSmart 46 inch
Tên sản phẩm :  LCD ghép TimesSmart 46 inch Thông số kỹ thuật : [...]

Hệ thống điều khiển